Sunday, 27 February 2011 ဥဳးသုမဂၤလ (မဂၤလတိုက္သစ္ - ဒယ္အိုးဆရာေတာ္)-DVD

၁။ ခႏၶာငါးပါးသူသတ္ေယာက်ာၤး

၂။ အႏုရာဓဥပမာျပ ဒိဌိျဖဳတ္

၃။ မဟာတဏွာသခၤါရသုတ္

၄။ ေသနည္းသင္တရားေတာ္

၅။ ယမတရဟန္းဥပမာျပ

၆။ သစၥာအနက္(၁၆)ခ်က္(၁)

၇။ သစၥာအနက္(၁၆)ခ်က္(၂)

၈။ သစၥာအနက္(၁၆)ခ်က္(၃)

၉။ သစၥာအနက္(၁၆)ခ်က္(၄)

၁၀။ သစၥာအနက္(၁၆)ခ်က္(၅)

၁၁။ သစၥာအနက္(၁၆)ခ်က္(၆)

၁၂။ သစၥာအနက္(၁၆)ခ်က္(၇)

၁၃။ သစၥာအနက္(၁၆)ခ်က္(၈)

၁၄။ သစၥာအနက္(၁၆)ခ်က္(၉)

၁၅။ သစၥာအနက္(၁၆)ခ်က္(၁၀)

၁၆။ သစၥာအနက္(၁၆)ခ်က္(၁၁)

၁၇။ သစၥာအနက္(၁၆)ခ်က္(၁၂)

၁၈။ သစၥာအနက္(၁၆)ခ်က္(၁၃)

၁၉။ သစၥာအနက္(၁၆)ခ်က္(၁၄)

၂၀။ သစၥာအနက္(၁၆)ခ်က္(၁၅)

၂၁။ သစၥာအနက္(၁၆)ခ်က္(၁၆)

၂၂။ မဟာသဠပုတၱသုတ္

၂၃။ ကူဋဘာဂိရသုတ္

၂၄။ ကုဣသုတ

၂၅။ သီလာနိသံသသုတ္

၂၆။ ကစၥဇာတ္

၂၇။ ကုသိုလ္ႏွင့္ အကုသိုလ္

၂၈။ လူပီသေရး

၂၉။ ဗာလပ႑တသုတ္(၁)

၃၀။ ဗာလပ႑တသုတ္(၂)

၃၁။ ကိုယ္သာနာ၍ စိတ္မနာေစနဲ႕(၁)

၃၂။ ေသာတႏုဂသုတ္

၃၃။ နႏၵေကာဝါဒသုတ္(၁)

၃၄။ နႏၵေကာဝါဒသုတ္(၂)

၃၅။ နႏၵေကာဝါဒသုတ္(၄)

၃၆။ နႏၵေကာဝါဒသုတ္(၅)

၃၇။ ဘူမိဇသုတ္

၃၈။ စူဠရာဟုေလာဝါဒသုတ္

၃၉။ မွာတမ္းေတာ္

၄၀။ ဓမၼဒါယဒသုတ္(၁)

၄၁။ ဓမၼဒါယဒသုတ္(၂)

၄၂။ ဓမၼဒါယဒသုတ္(၃)

၄၃။ ဓမၼဒါယဒသုတ္(၄)

၄၄။ မဆုံေသာလမ္း

၄၅။ ဘယေဘရဝသုတ္(၁)

၄၆။ ဘယေဘရဝသုတ္(၂)

၄၇။ ကစၥာနီဇာတ္

၄၈။ ကဠာယမုဌိဇာတ္

၄၉။ ဂေဝသီသုတ္

၅၀။ ပဗၺတူပမာသုတ္

၅၁။ ဝကၠလိ

၅၂။ သစၥာမိုး(၁)

၅၃။ သစၥာမိုး(၂)

၅၄။ သုဘသုတ္(၁)

၅၅။ သုဘသုတ္(၂)

၅၆။ သုဘသုတ္(၃)

၅၇။ သုဘသုတ္(၄)

၅၈။ သုဘသုတ္(၅)

၅၉။ သုဘသုတ္(၆)

၆၀။ သုဘသုတ္(၇)

၆၁။ ယမကသုတ္(၁)

၆၂။ ယမကသုတ္(၂)

၆၃။ ဝိဇၨာဥာဏ္လမ္းေလွ်ာက္ၾကရန္

၆၄။ အရွိနဲ႕အသိကိုက္ေအာင္လုပ္

၆၅။ ကိုယ့္အလုပ္ကိုယ္ုပ္ၾကရန္

၆၆။ ဥာဏ္မိဥာဏ္ဖ

၆၇။ လုပ္သင့္တာလုပ္ၾကရန္

၆၈။ မာဂ႑ီယသုတ္(၁)

၆၉။ မာဂ႑ီယသုတ္(၂)

၇၀။ မာဂ႑ီယသုတ္(၃)

၇၁။ မာဂ႑ီယသုတ္(၄)

၇၂။ မာဂ႑ီယသုတ္(၅)

၇၃။ ခ်မ္းသာေရး

၇၄။ ဝန္တိုရဲ႕လား

၇၅။ ကံေလးမ်ိဳး

၇၆။ ျပည္႕စုံျခင္း

၇၇။ ေနာက္မက်ေစနဲ႕

၇၈။ က်ီးမိုက္နဲ႕ႀကီးမိုက္

၇၉။ ဆုံးမလြယ္သူ

၈၀။ ပြား၊စီးေၾကာင္း

၈၁။ လုပ္ခ်င္တာမလုပ္ၾကနဲ႕

၈၂။ တန္ဖိုး

၈၃။ ခ်ိန္တန္ၿပီ

၈၄။ ၿငိမ္းေအးေၾကာင္း

၈၅။ သရဏဂုံတည္သူ

၈၆။ ပြား၊စီးေရး

၈၇။ ဝိဇာတပူဇာ

၈၈။ ယုံၾကည္သလား

၈၉။ ျပင္မွေကာင္းမယ္(၁)

၉၀။ ျပင္မွေကာင္းမယ္(၂)

၉၁။ ရွမွီးျခင္း

၉၂။ ျမက္ခင္းစိမ္းေလး

၉၃။ ရွင္းသန္႕လင္း

၉၄။ ေတာင္ပို႔ႀကီးဥပမာ(၁)

၉၅။ ေတာင္ပို႔ႀကီးဥပမာ(၂)

၉၆။ ေတာင္ပို႔ႀကီးဥပမာ(၃)

၉၇။ ေတာင္ပို႔ႀကီးဥပမာ(၄)

၉၈။ ေတာင္ပို႔ႀကီးဥပမာ(၅)

၉၉။ ေတာင္ပို႔ႀကီးဥပမာ(၆)

၁၀၀။ ေတာင္ပို႔ႀကီးဥပမာ(၇)

၁၀၁။ ေတာင္ပို႔ႀကီးဥပမာ(၈)

၁၀၂။ ေတာင္ပို႔ႀကီးဥပမာ(၉)

၁၀၃။ ေတာင္ပို႔ႀကီးဥပမာ(၁၀)

၁၀၄။ ေသကံမေရာက္သက္မေပ်ာက္

၁၀၅။ သာဝကႏွင့္ပါရမီရ်င္းတမ္း

၁၀၆။ အက်ိဳးနဲ႕အေၾကာင္း

၁၀၇။ အမ်ိဳးမွန္ၾကေစဖို႕

၁၀၈။ ကိုယ့္အႀကိဳက္နဲ႕ မကိုက္ၾကနဲ႕

၁၀၉။ အမိနဲ႕အဖ

၁၁၀။ မီရုံေလး

၁၁၁။ ယခုလုပ္

၁၁၂။ မၿငိေစနဲ႕

၁၁၃။ အစဥ္ပြားမ်ား

၁၁၄။ ကံေၾကာင့္နာမ္ရုပ္

၁၁၅။ မေသေအာင္စား

၁၁၇။ ေမွ်ာ္ေတာ္ေရာင္

၁၁၈။ မိုက္ဇာတ္သိမ္းၾကစို႕

၁၁၉။ အလုပ္ထိုင္တရားေတာ္

၁၂၀။ ကူးတတ္မွ လြတ္မယ္

၁၂၁။ တြယ္မထားနဲ႕(၁)

၁၂၂။ တြယ္မထားနဲ႕(၂)

၁၂၃။ တြယ္မထားနဲ႕(၃)

၁၂၄။ အာဠာဝက(၁)

၁၂၅။ အာဠာဝက(၂)

၁၂၆။ မိတ္ေဆြေကာင္း

၁၂၇။ ညီညြတ္ၾကစို႕

၁၂၈။ စိတ္နဲ႕ကိုယ္နဲ႕ကပ္

၁၂၉။ လူစိတ္ေပါက္ၿပီလား

၁၃၀။ အေလးဂရုျပဳစရာ

၁၃၁။ ဗုဒၶဘာသာ(၁)

၁၃၂။ ဗုဒၶဘာသာ(၂)

၁၃၃။ ဗုဒၶဘာသာ(၃)

၁၃၄။ ဗုဒၶဘာသာ(၄)

၁၃၅။ ဗုဒၶဘာသာ(၅)

၁၃၆။ စင္ၾကယ္ေအာင္လုပ္

၁၃၇။ အျမန္ႏႈတ္

၁၃၈။ ၾကည္႕စား

၁၃၉။ လြတ္ေအာင္လြတ္

၁၄၀။ အေျခခံအသိ

၁၄၁။ မာရသုတ္(၁)

၁၄၂။ မာရသုတ္(၂)

၁၄၃။ မာရသုတ္(၂)

၁၄၄။ ႏႈတ္ဆက္ၾကပါစို႕

၁၄၅။ ေဝဖန္ၾကပါစို႕(၁)

၁၄၆။ ေဝဖန္ၾကပါစို႕(၂)

၁၄၇။ သံသရဆိုတာ(၁)

၁၄၈။ သံသရဆိုတာ(၂)

၁၄၉။ သံသရဆိုတာ(၃)

၁၅၀။ ဒြန္းစ႑ားမျဖစ္ေစ(၁)

၁၅၁။ ဒြန္းစ႑ားမျဖစ္ေစ(၂)

၁၅၂။ ေျပးၾကစို႕(၁)

၁၅၃။ ေျပးၾကစို႕(၂)

၁၅၄။ ေျပးၾကစို႕(၃)

၁၅၅။ ၾကည္႕တတ္မွျမင္မယ္

၁၅၆။ တူေသာအက်ိဳးေပးမည္

၁၅၇။ ကံျဖတ္ၾကစို႕

၁၅၈။ ယမမင္းစစ္ခန္း

၁၅၉။ ဒယ္အိုးမေရာက္ေစနဲ႕(၁)

၁၆၀။ ဒယ္အိုးမေရာက္ေစနဲ႕(၂)

၁၆၁။ ဒယ္အိုးမေရာက္ေစနဲ႕(၃)

၁၆၂။ နိဒါန္းတရား

၁၆၃။ သက္ဆိုးရွည္ဇာတ္သိမ္းၾကစို႕

၁၆၄။ မေမ့နဲ႕

၁၆၅။ ဘယ္သြားမလဲ

၁၆၆။ ေျပး

၁၆၇။ ၂၀၀၇ခုႏွစ္သႀကၤန္သင္တန္း(၁)

၁၆၈။ ၂၀၀၇ခုႏွစ္သႀကၤန္သင္တန္း(၂)

၁၆၉။ ၂၀၀၇ခုႏွစ္သႀကၤန္သင္တန္း(၃)

၁၇၀။ ၂၀၀၇ခုႏွစ္သႀကၤန္သင္တန္း(၄)

၁၇၁။ ၂၀၀၇ခုႏွစ္သႀကၤန္သင္တန္း(၅)

၁၇၂။ ပိုင္ရွင္

၁၇၃။ အျမင့္ဆုံးဒဏ္(၁)

၁၇၄။ အျမင့္ဆုံးဒဏ္(၂)

၁၇၅။ သန္႕စင္ေရး

၁၇၆။ လမ္းေလွ်ာက္ရင္းလမ္းမေပ်ာက္ေစနဲ႕

၁၇၇။ ေစာင့္ေရွာက္တတ္သူ

၁၇၈။ အျပစ္ကင္းေအာင္ေန

၁၇၉။ အနတၱသဘာဝ(၁)

၁၈၀။ အနတၱသဘာဝ(၂)

၁၈၁။ အနတၱသဘာဝ(၃)

၁၈၂။ အေမွာင္လားအလင္းလား(၁)

၁၈၃။ အေမွာင္လားအလင္းလား(၂)

၁၈၄။ အေမွာင္လားအလင္းလား(၃)

၁၈၅။ ေမးလိမ့္မယ္

၁၈၆။ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေနနည္း

၁၈၇။ အယူမမွားေစနဲ႕(၁)

၁၈၈။ အယူမမွားေစနဲ႕(၂)

၁၈၉။ အယူမမွားေစနဲ႕(၃)

၁၉၀။ မေမ့နဲ႕ဘာမွမစြဲနဲ႕

၁၉၁။ အိုေကလား ကင္ာလား

၁၉၂။ ေဘးလြတ္ေအာင္ေန

၁၉၃။ အခ်င္းခ်င္းေစာင့္ေရွာက္ပါ

၁၉၄။ မလွည္႕စားပါနဲ႕

၁၉၅။ မေႏွင္းေစနဲ႕

၁၉၆။ ေျမၿမိဳလိမ့္မယ္

၁၉၇။ ပ႒ာန္းေဒသနာေတာ္နိဒါန္း

၁၉၈။ ေဟတုပစၥေယာ

၁၉၉။ အာရမၼဏပစၥေယာ

၂၀၀။ အဓိပတိပစၥေယာ

၂၀၁။ အနႏၱရပစၥေယာ

၂၀၂။ သမနႏၱရပစၥေယာ

၂၀၃။ သဟဇာတပစၥေယာ

၂၀၄။ အညမညပစၥေယာ

၂၀၅။ နိသယပစၥေယာ

၂၀၆။ ဥပနိႆယပစၥေယာ

၂၀၇။ ပုေရဇာတပစၥေယာ

၂၀၈။ ပစၦာဇာတပစၥေယာ

၂၀၉။ အာေသဝနပစၥေယာ

၂၁၀။ ကမၼပစၥေယာ

၂၁၁။ ဝိပါကပစၥေယာ

၂၁၂။ အာဟာရပစၥေယာ

၂၁၃။ ဣႁႏၵိယပစၥေယာ

၂၁၄။ စ်ာနပစၥေယာ

၂၁၅။ မဂၢပစၥေယာ

၂၁၆။ သမၼယုတၱပစၥေယာ

၂၁၇။ ဝိပၸယုတၱပစၥေယာ

၂၁၈။ အတၳိပစၥေယာ

၂၁၉။ နတၳိပစၥေယာ

၂၂၀။ ဝိဂတပစၥေယာ

၂၂၁။ အဝိဂတပစၥေယာ

၂၂၂။ ဘယ္လမ္းလိုက္မလဲ

၂၂၃။ မွားမယ္ေနာ္

၂၂၄။ ဉဏ္ဆယ္ပါး

၂၂၅။ ေမတၱာယွဥ္ႏႊဲ တို႕ေအာင္ပြဲ(၁)

၂၂၆။ ေမတၱာယွဥ္ႏႊဲ တို႕ေအာင္ပြဲ(၂)

၂၂၇။ ေမတၱာယွဥ္ႏႊဲ တို႕ေအာင္ပြဲ(၃)

၂၂၈။ ေမတၱာယွဥ္ႏႊဲ တို႕ေအာင္ပြဲ(၄)

၂၂၉။ ေမတၱာယွဥ္ႏႊဲ တို႕ေအာင္ပြဲ(၅)

၂၃၀။ ေမတၱာယွဥ္ႏႊဲ တို႕ေအာင္ပြဲ(၆)

၂၃၁။ ေမတၱာယွဥ္ႏႊဲ တို႕ေအာင္ပြဲ(၇)

၂၃၂။ ေမတၱာယွဥ္ႏႊဲ တို႕ေအာင္ပြဲ(၈)

၂၃၃။ ေမတၱာယွဥ္ႏႊဲ တို႕ေအာင္ပြဲ(၉)

၂၃၄။ ေမတၱာယွဥ္ႏႊဲ တို႕ေအာင္ပြဲ(၁၀)

၂၃၅။ ရွင္း

၂၃၆။ သန္႕

၂၃၇။ လင္း

၂၃၈။ ဆငိျခင္စရာ

၂၃၉။ ေရာင့္ရဲျခင္း

၂၄၀။ ဝါဒရွင္းခန္း(၁)

၂၄၁။ ဝါဒရွင္းခန္း(၂)

၂၄၂။ ဝါဒရွင္းခန္း(၃)

၂၄၃။ ဝါဒရွင္းခန္း(၄)

၂၄၄။ ဝါဒရွင္းခန္း(၅)

၂၄၅။ ဘယ္သူေၾကာင့္ဆင္းရဲတာလဲ(၁)

၂၄၆။ ဘယ္သူေၾကာင့္ဆင္းရဲတာလဲ(၂)

၂၄၇။ ဘယ္သူေၾကာင့္ဆင္းရဲတာလဲ(၃)

၂၄၈။ ဘယ္သူေၾကာင့္ဆင္းရဲတာလဲ(၄)

၂၄၉။ ဘယ္သူေၾကာင့္ဆင္းရဲတာလဲ(၅)

၂၅၀။ ေအာင္ေတာ္မူ(၁)

၂၅၁။ ေအာင္ေတာ္မူ(၂)

၂၅၂။ ေအာင္ေတာ္မူ(၃)

၂၅၃။ အယူနဲ႕အျမင္(၁)

၂၅၄။ အယူနဲ႕အျမင္(၂)

၂၅၅။ အယူနဲ႕အျမင္(၃)

၂၅၆။ အျမင္မွန္ရေစဖို႕(၁)

၂၅၇။ အျမင္မွန္ရေစဖို႕(၂)

၂၅၈။ အျမင္မွန္ရေစဖို႕(၃)

၂၅၉။ ဘုံရန္သူ(၁)

၂၆၀။ ဘုံရန္သူ(၂)

၂၆၁။ ဘုံရန္သူ(၃)

၂၆၂။ ေျဖာင့္ေျဖာင့္ၾကည္႕(၁)

၂၆၃။ ေျဖာင့္ေျဖာင့္ၾကည္႕(၂)

၂၆၄။ ေျဖာင့္ေျဖာင့္ၾကည္႕(၃)

၂၆၅။ ဘယ္သူ႕အတြက္လဲ(၁)

၂၆၆။ ဘယ္သူ႕အတြက္လဲ(၂)

၂၆၇။ ဘယ္သူ႕အတြက္လဲ(၃)

၂၆၈။ မွားၿပီးရင္းမွား(၁)

၂၆၉။ မွားၿပီးရင္းမွား(၂)

၂၇၀။ မွားၿပီးရင္းမွား(၃)

၂၇၁။ ထပ္မမွားေစနဲ႕(၁)

၂၇၂။ ထပ္မမွားေစနဲ႕(၂)

၂၇၄။ ထပ္မမွားေစနဲ႕(၄)

၂၇၆။ မွန္ပါေစ (၁)

၂၇၇။ မွန္ပါေစ (၂)

၂၇၈။ မွန္ပါေစ (၃)

၂၇၉။ ဘာအေကာင္ဆုံးလဲ(၁)

၂၈၀။ ဘာအေကာင္ဆုံးလဲ(၂)

၂၈၁။ တာဝန္ယူပါ

၂၈၂။ ႏွစ္ဘက္ျမင္ေအာ္ၾကည္႕

၂၈၃။ တန္ရာပဲရမယ္

၂၈၄။ တာဝန္သိ(၁)

၂၈၅။ တာဝန္သိ(၂)

၂၈၆။ ဘယ္လိုအားကိုးမလဲ(၁)

၂၈၇။ ဘယ္လိုအားကိုးမလဲ(၂)

၂၈၈။ ဘယ္လိုအားကိုးမလဲ(၃)

၂၈၉။ ငတုံး

၂၉၀။။တစ္ေန႕စာအလြဲမ်ား

၂၉၁။ မွီရင္လႈပ္

၂၉၂။ သုံးပါးထိန္း

၂၉၃။ မမွီနဲ႕

၂၉၄။ ခႏၶာငါးပါး

၂၉၅။ ခႏၶာငါးပါး (ေန႕)

၂၉၆။ ခႏၶာငါးပါး (ည)

၂၉၇။ ကမ္းနားသစ္ပင္(၁)

၂၉၈။ ကမ္းနားသစ္ပင္(၂)

၂၉၉။ ကမ္းနားသစ္ပင္(၃)

၃၀၀။ ကမ္းနားသစ္ပင္(၄)

၃၀၁။ ကမ္းနားသစ္ပင္(၅)

၃၀၂။ ေကာက္ရိုးပဲေကာင္းတယ္

၃၀၃။ ပု႑ႏွင့္ထပ္တူ

၃၀၄။ ရတုန္းယူထား

၃၀၅။ အလြယ္မလိုက္နဲ႕

၃၀၆။ သူတို႕အက်င့္

၃၀၇။ သခင္စိတ္

၃၀၈။ အားမငယ္ပါနျ႕ကြယ္

၃၀၉။ ဓမၼခရီးသည္

၃၁၀။ မေၾကာက္ေၾကး

၃၁၁။ ရတနာထိုက္ေအာင္

၃၁၂။ ဒါဆိုအလြယ္ေလးဘဲ (၁)

၃၁၃။ ဒါဆိုအလြယ္ေလးဘဲ(၂)

၃၁၄။ မပိတ္ခင္ကထြက္

၃၁၅။ တရားမေမ့နဲ႕

၃၁၆။ အမည္းနဲ႕အျဖဴ

၃၁၇။ ဆင္းရဲျခင္းလြတ္ကင္းေအာင္(၁)

၃၁၈။ ဆင္းရဲျခင္းလြတ္ကင္းေအာင္(၂)

၃၁၉။ သာတိဥပမာျပ(၁)

၃၂၀။ သာတိဥပမာျပ(၂)

၃၂၁။ ထိုက္တန္သူ

၃၂၂။ ေရႊျပည္ေအး

၃၂၃။ စင္ၾကယ္ေၾကာင္းႏွင့္ ညစ္ႏြမ္းေၾကာင္း

၃၂၄။ လည္ပတ္ျဖဳတ္ၾက

၃၂၅။ ထူးခ်င္သလား

၃၂၆။ ယုံလား

၃၂၇။ ျမက္ရွင္းရင္း ေက်ာင္ေဆာက္မယ္

၃၂၈။ ဆရာေတြ႕ၿပီလား

၃၂၉။ ဘာလုပ္မလဲ

၃၃၀။ ဆင္ျခင္ပါ(၁)

၃၃၁။ ဆင္ျခင္ပါ(၂)

၃၃၂။ လမ္း

၃၃၃။ ေအးသာယာ

၃၃၄။ ရန္သူ

၃၃၅။ သတ္ပုံမွားတဲ့ည(၁)

၃၃၆။ သတ္ပုံမွားတဲကည(၂)

၃၃၇။ ထမင္းရွင္ကိုၾကင္နာပါ

၃၃၈။ အႏၱရာယ္ကင္ေအာင္ေနကြယ္

၃၃၉။ ဘယ္သူ႕အတြက္ေျပာတာလဲ

၃၄၀။ ဝိႆခႏွင့္ ဓမၼဒ္ႏၵာ()

၃၄၁။ ဝိႆခႏွင့္ ဓမၼဒ္ႏၵာ()

၃၄၂။ ဝိႆခႏွင့္ ဓမၼဒ္ႏၵာ()

၃၄၃။ ဝိႆခႏွင့္ ဓမၼဒ္ႏၵာ()

၃၄၄။ ဝိႆခႏွင့္ ဓမၼဒ္ႏၵာ()

၃၄၅။ ဝိႆခႏွင့္ ဓမၼဒ္ႏၵာ()

၃၄၆။ ဝိႆခႏွင့္ ဓမၼဒ္ႏၵာ()

၃၄၇။ ၂၀၀၈ခုႏွစ္၊ သႀကၤန္သင္တန္း(၁)

၃၄၈။ ၂၀၀၈ခုႏွစ္၊ သႀကၤန္သင္တန္း(၂)

၃၄၉။ ၂၀၀၈ခုႏွစ္၊ သႀကၤန္သင္တန္း(၃)

၃၅၀။ ၂၀၀၈ခုႏွစ္၊ သႀကၤန္သင္တန္း(၄)

၃၅၁။ ၂၀၀၈ခုႏွစ္၊ သႀကၤန္သင္တန္း(၅)

၃၅၂။ ၂၀၀၈ခုႏွစ္၊ သႀကၤန္သင္တန္း(၆)

၃၅၃။ ေအာက္တန္းေရာက္မည္႕တရားမ်ား(၁)

၃၅၄။ ေအာက္တန္းေရာက္မည္႕တရားမ်ား(၂)

၃၅၅။ ေအာက္တန္းေရာက္မည္႕တရားမ်ား(၃)

၃၅၆။ ေအာက္တန္းေရာက္မည္႕တရားမ်ား(၄)

၃၅၇။ ျမတ္သူစံ ၂၅-၄-၂၀၀၈ ပင္းတယ

၃၅၈။ ဝိဇၨာသုံးပါး ၂၆-၄-၂၀၀၈ ပင္းတယ

၃၅၉။ ဝါဒကင္းေအာင္ေန(၁)

၃၆၀။ ဝါဒကင္းေအာင္ေန(၂)

၃၆၁။ ဝါဒကင္းေအာင္ေန(၃)

၃၆၂။ ေၾကာက္ျခင္းကင္းေအာင္

၃၆၃။ ဂုဏ္ေက်းဇူး

၃၆၄။ ဓမၼေက်းဇူး

၃၆၅။ ေရႊၾကာပန္းလိုလန္းပါေစ

၃၆၆။ ရွိျခင္းႏွင့္ မရွိျခင္း(၁)

၃၆၇။ ရွိျခင္းႏွင့္ မရွိျခင္း(၂)

၃၆၈။ မပန္ထိုက္တဲ့ပန္း

၃၆၉။ မပန္ထိုက္တဲ့ပန္း

၃၇၀။ ေတြ႕ေအာင္ရွာ

၃၇၁။ အေကာင္းဆုံးအေဖာ္မြန္

၃၇၂။ ဟန္လုပမေနနဲ႕

၃၇၃။ ပိတ္ထားရုံပဲလား

၃၇၄။ သဒၵါႏွင့္ပညာ(၁)

၃၇၅။ သဒၵါႏွင့္ပညာ(၂)

၃၇၆။ ဘာအတြက္လဲ

၃၇၇။ ကုန္သည္ေကာင္း

၃၇၈။ ထင္းကုလားမျဖစ္ေစနဲ႕

၃၇၉။ တရားေဆာင္သူ

၃၈၀။ ၿသဝါဒ

၃၈၁။ လူယုတ္မာမျဖစ္ေစနဲ႕

၃၈၂။ သူမ်ားပါးစပ္လမ္မဆုံးေစနဲ႕

၃၈၃။ ဘာအျမတ္ုံးလဲ

၃၈၄။ ေကာင္းေအာင္ျပင္ၾက

၃၈၅။ ဘာကိုစြန္႕လၽြတ္မွာလဲ

၃၈၆။ လြတ္ေအာင္ေျပး(၁)

၃၈၇။ လြတ္ေအာင္ေျပး(၂)

၃၈၈။ ဗီဇေျပာင္းၾကစို႕

၃၈၉။ ခပ္တိုင္းငန္

၃၉၀။ သင္တန္း (ကသာ)

၃၉၁။ မွီရာမွန္

၃၉၂။ အေနမွန္မွ

၃၉၃။ အေပါင္းအသင္း(၁)

၃၉၄။ အေပါင္းအသင္း(၂)

၃၉၅။ တန္ဖိုးရွိဘို႕(၁)

၃၉၆။ တန္ဖိုးရွိဘို႕(၂)

၃၉၇။ တန္ဖိုးရွိဘို႕(၃)

၃၉၈။ ရင္ထဲကဓါတ္(၁)

၃၉၉။ ရင္ထဲကဓါတ္(၂)
၄၀၀။ ရင္ထဲကဓါတ္(၃)
၄၀၁။ ရင္ထဲကဓါတ္(၄)

၄၀၂။ မဂၤလာပါ
၄၀၃။ ၿမတ္ႏိုးသူ (၁)
၄၀၄။ ၿမတ္ႏိုးသူ (၂)
၄၀၅။ ဘယ္လိုလုပ္ၾကမလဲ (၁)
၄၀၆။ ဘယ္လိုလုပ္ၾကမလဲ (၂)
၄၀၇။ ဝါဒႏွင့္ သဘာဝ (၁)
၄၀၈။ ဝါဒႏွင့္သဘာဝ (၂)
၄၀၉။ ဝါဒႏွင့္ သဘာဝ (၃)
၄၁၀။ အခြင့္သာခိုက္ၾကိဳးစားလိုက္
၄၁၁။ ကိုယ့္စားစရိတ္ကိုယ္စား
၄၁၂။ ဘယ္ေတာ့ၿပီးမလဲ
၄၁၃။ ပကတိေရႊ
၄၁၄။ မင္းတေယာက္ထဲမဟုတ္ဘူး
၄၁၅။ အလွည္.အေၿပာင္း
၄၁၆။ သူခိုးမလာရ
၄၁၇။ အက်င့္ပ်က္အဖ်က္သမား
၄၁၈။ ေဆးေကာင္းရင္သန္းေခါင္ (၁)
၄၁၉။ ေဆးေကာင္းရင္သန္းေခါင္ (၂)
၄၂၀။ အဖ်က္သမားမလာရ
၄၂၁။ ႏွမ္းသံုးဆုတ္ဒုတ္သံုးခ်က္ (၁)
၄၂၂။ ဥာဏ္သံုးပါး
၄၂၃။ မွတပါးအၿခားမရိွ
၄၂၄။ အညြန္႕တေဝေဝ(၁)
၄၂၅။ အညြန္႕တေဝေဝ(၂)
၄၂၆။ အညြန္႕တေဝေဝ(၃)
၄၂၇။ အညြန္႕တေဝေဝ(၄)
၄၂၈။ ၿမတ္ကုသိုလ္(၁)
၄၂၉။ ဇရပ္လား ေၿမြလား
၄၃၀။ အေသမဦးခင္
၄၃၁။ က်ီးလိုမၿဖစ္ေစနဲ႕
၄၃၂။ အလွဴအၾကိဳ
၄၃၃။ က႑ကတၱလ (၁)
၄၃၄။ က႑ကတၱလ (၂)
၄၃၅။ က႑ကတၱလ (၃)
၄၃၆။ ဘိကၡာပရံပရ
၄၃၇။ စဥ္းစားဆင္ၿခင္သံုးသပ္ပါ (၁)
၄၃၈။ စဥ္းစားဆင္ၿခင္သံုးသပ္ပါ (၂)
၄၃၉။ ဘာလိုသလဲ (၁)
၄၄၀။ ဘာလိုသလဲ (၂)
၄၄၁။ ဘာလိုသလဲ (၃)
၄၄၂။ ကိုယ္ပိုင္ဥစၥာရေအာင္ရွာ
၄၄၃။ ဘဝ ဘဝ ဘဝ
၄၄၄။ အၿပစ္ကင္းတရား (၁)
၄၄၅။ အၿပစ္ကင္းတရား (၂)
၄၄၆။ သက္ဆိုင္သူသို႕
၄၄၇။ မေသေစနဲ႕
၄၄၈။ ၿဖည္႕ဆည္းရန္
၄၄၉။ ေနာင္တမရေစနဲ႕
၄၅၀။ ရွင္ေခမကႏွင့္ ရဟန္းၾကီး(၆၀)၁
၄၅၁။ ရွင္ေခမကႏွင့္ ရဟန္းၾကီး(၆၀)၂
၄၅၂။ ရွင္ေခမကႏွင့္ ရဟန္းၾကီး(၆၀)၃
၄၅၃။ ရွင္ေခမကႏွင့္ ရဟန္းၾကီး(၆၀)၄
၄၅၄။ ရွင္ေခမကႏွင့္ ရဟန္းၾကီး(၆၀)၅
၄၅၅။ ဆံုးမခံထိုက္သူ
၄၅၆။ ေလ်ာ့မတြက္နဲ႕
၄၅၇။ အလြဲသံုးစားမလုပ္ႀကပါနဲ႕
၄၅၈။ တန္ခိုးဆိုသည္မွာ
၄၅၉။ ထိမွသိမယ္(၁)
၄၆၀။ ထိမွသိမယ္(၂)
၄၆၁။ မဟုတ္ေသးဘူး (၁)
၄၆၂။ မဟုတ္ေသးဘူး (၂)
၄၆၃။ တရားကိုယ္ဆီ
၄၆၄။ အၿမတ္ဆံုး
၄၆၅။ တန္ဖိုးအရိွဆံုး
၄၆၆။ မာယာ(၁)
၄၆၇။ မာယာ(၂)
၄၆၈။ စင္ႀကယ္ၿခင္း
၄၆၉။ သတိရခ်ိန္
၄၇၀။ အသက္နဲ.ထက္တူ
၄၇၁။ ကိုယ္သာနာပါေစ စိတ္မနာေစနဲ႕
၄၇၂။ ဓမၼအရိပ္မွာခိုၾကစို႕
၄၇၃။ အမ်ိဳးမွန္မွအဖိုးတန္မယ္
၄၇၄။ ေစာင့္ေရွာက္ၿခင္း
၄၇၅။ အားကိုးမမွားေစနဲ႕
၄၇၆။ အသံုးခ်တတ္ပါေစ
၄၇၇။ အသိမွန္မွ
၄၇၈။ လူမိုက္ႏွင့္လာဘ္ (၁)
၄၇၉။ လူမိုက္ႏွင့္လာဘ္ (၂)
၄၈၀။ မင္းဘဲေကာင္းတယ္
၄၈၁။ လူမိုက္ႏွင့္လာဘ္(၁)
၄၈၂။ လူမိုက္ႏွင့္လာဘ္(၂)
၄၈၃။ တရားအေမး တရားအေၿဖ
၄၈၄။ မူၾကိဳ (၁)
၄၈၅။ မူၾကိဳ (၂)
၄၈၆။ မူၾကိဳ (၃)
၄၈၇။ ဒုကၡ(၆)မ်ိဳး
၄၈၈။ အခ်ိန္မွီေလး
၄၈၉။ လွတဲ့ဘဝေလး
၄၉၀။ အေၾကာင္းမကုန္သေရြ႕ေတာ့
၄၉၁။ ဒုကၡဆိုသည္မွာ
၄၉၂။ ေၾကာင့္ၾကကုသိုလ္(၁)
၄၉၃။ ေၾကာင့္ၾကကုသိုလ္(၂)
၄၉၄။ ေၾကာင့္ၾကကုသိုလ္(၃)
၄၉၅။ အလွည္႕
၄၉၆။ ေႀသာ္ ဓမၼၼၼၼၼၼၼၼၼၼၼကထိက
၄၉၇။ လွပါတယ္ေမရယ္
၄၉၈။ အားကိုးမလြဲေစနဲ႕
၄၉၉။ ေမ်ာက္ဟာေမ်ာက္ပါပဲ
၅၀၀။ ဝမ္းဗိုက္ေစတမန္
၅၀၁။ အိပ္မေနၾကနဲ႕(၁)
၅၀၂။ အိပ္မေနၾကနဲ႕(၂)
၅၀၃။ ေက်းဇူးနဲ႕တန္ဖိုး
၅၀၄။ စားႂကြင္းစား
၅၀၅။ ေမ်ာက္ယုတ္မာလိုမၿဖစ္ေစနဲ႕
၅၀၆။ သင္တန္း
၅၀၇။ ဖိနပ္ကေလးတရံ
၅၀၈။ အခုေတာ့ဟုတ္တယ္
၅၀၉။ ေနာက္တခါငါ့အလွည္႕
၅၁၀။ ပညာဆိုတာ (၁)

၅၁၁။ ပညာဆိုတာ (၂)
၅၁၂။ ပညာဆိုတာ (၃)
၅၁၃။ ကာမက်ိန္စာ
၅၁၄။ ႏူးညံ့ေသာသိမ္ေမြ႕ေသာအားၾကီးေသာ
၅၁၅။ ဓမၼၼၼၼၼၼၼၼၼၼၼအား

Digg it StumbleUpon del.icio.us

0 comments:

Post a Comment